Algemene Voorwaarden Kaarten

Leveringsvoorwaarden geboorte- en trouwkaarten

Tof dat je kiest voor Studio Popp / Kaartje Natuurlijk. Goed om te weten: de ontwerpen uit de collectie worden vaker gebruikt. Bij maatwerk kaarten is het ontwerp uniek voor jullie gemaakt. Wel kan het voorkomen dat delen uit het ontwerp worden gebruikt voor een ander kaartje. 

Gemaakte kaartjes/producten en beelden worden ingezet voor publiciteit en (online) berichtgeving. Uiteraard zonder vermelding van persoonsgegevens!

Als je akkoord bent gegaan met de proef van je kaart, is er niets meer aan te veranderen. Studio Popp / Kaartje Natuurlijk is niet verantwoordelijkheid voor foutief drukwerk, schade aan pakketten of vertraagde levering. Studio Popp / Kaartje Natuurlijk is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van poststukken. Omdat alle producten op maat worden gemaakt, is retourneren niet mogelijk. Ook als levering van producten wordt vertraagd door problemen bij de drukker, leveranciers of distributeurs, of door andere belemmeringen buiten onze invloedssfeer, kan er geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van kosten.

Bestelling annuleren

Annuleren kan altijd, maar is niet kosteloos. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de verrichte werkzaamheden, gemaakte ontwerp- en drukkosten. Een besteld kaartje uit de webshop annuleren kost € 25,- i.v.m. het opmaken van de kaart. De kosten voor het annuleren van een maatwerkopdracht liggen hoger en zijn afhankelijk van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Bestellingen voor producten (bijv. enveloppen, sluitstickers, adresstickers) die je al hebt ontvangen kunnen niet meer worden teruggedraaid.

Auteursrecht

  • Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet door derden worden overgenomen. Delen is alleen toegestaan met naamsvermelding. Beelden mogen in geen enkel geval worden gebruikt voor toepassingen zonder toestemming van Studio Popp / Kaartje Natuurlijk.
  • Studio Popp / Kaartje Natuurlijk houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en/of weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit niet gewenst dient door opdrachtgever en Studio Popp / Kaartje Natuurlijk dit schriftelijk te zijn overeengekomen vóór het aannemen van de opdracht.
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
  • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
  • Van alle op deze website aanwezige illustraties, ontwerpen en designs ligt het auteursrecht bij Studio Popp / Kaartje Natuurlijk. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.
  • De opdrachtgever betaalt voor het recht om eenmalig gebruik te maken van het ontwerp voor het maken van een geboortekaartje. Voor elk ander gebruik heeft u de toestemming van Studio Popp / Kaartje Natuurlijk nodig.

Naamsvermelding

Studio Popp / Kaartje Natuurlijk heeft recht op naamsvermelding op elk kaartje. Je kunt naamsvermelding wel afkopen. De verwijdering van naamsvermelding kost € 75,-

Aanbod

De weergegeven kleuren van de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk, omdat elk beeldscherm verschillende instellingen kent. Zelfs de voorgedrukte proefdruk kan nog ietwat afwijken van het uiteindelijke drukwerk.

Digitaal bestand

Het is mogelijk om een digitaal bestand bij Studio Popp / Kaartje Natuurlijk aan te schaffen. De auteursrechten van dit digitale bestand blijven ook na aanschaf van Studio Popp / Kaartje Natuurlijk.

De klant betaalt voor het recht om gebruik te maken van het ontwerp, voor het maken van producten voor privédoeleinden. Voor elk ander gebruik heeft u de toestemming van Studio Popp / Kaartje Natuurlijk nodig.

De digitale bestanden mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Een digitaal bestand kan alleen gekocht worden in combinatie met een geboortekaartje of trouwkaart.